دعاهاي ليلة القدر

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست ... عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

فضائل و فوائد سورة الفاتحة و طريق ختم آن

فضائل و فوائد بعضى از آيات و صد و چهارده سوره قرآن كريم و طریق ختم آنها

1) سورة الفاتحة

به سند معتبر منقول است كه حضرت امام رضا عليه السلام فرمود: « بسم الله الرحمن الرحيم » نزديكتر است به اسم اعظم الهى از سياهى چشم به سفيدى چشم .

امام صادق عليه السلام فرمودند: اسم اعظم خداوند در سوره حمد است.

به سند معتبر از حضرت امام صادق عليه السلام منقول است كه به بعضى از اصحاب خود فرمود: مى خواهى به تو تعليم كنم اسم اعظم الهى را، بخوان سوره « حمد، و سوره قل هو الله احد و آية الكرسى ، و سوره انا انزلناه فى ليلة القدر را » پس رو به قبله كن و هر حاجتى را دارى از خدا بطلب.

در روايتى منقول است كه ابوذر پرسيد يا رسول الله انبياء چند نفرند فرمود: 124 هزار، گفتم مرسل از آن ها چنداند فرمود 313 نفر، گفتم خدا چند كتاب نازل نمود، فرمود 104 كتاب ، بر آدم ده صحف و بر شيث پنجاه صحيفه و او اول كسى بود كه به قلم نوشت و بر ابراهيم ده صحف و تورات و انجيل و زبور و فرقان .

در خبر آمده هر كس « فاتحه الكتاب » را بخواند گويا تمام كتبى كه از آسمان آمده خوانده و هر كس معناى آن را بداند گويا معناى تمام آن ها را دانسته است . على عليه السلام فرمود: اگر معانى فاتحة الكتاب را مى نوشتم 70 بار شتر مى شد.

به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه را علتى عارض شود در همان وقت هفت مرتبه سوره « حمد » را بخواند، اگر علتش  برطرف شد اكتفا نمايد، و اگر نه هفتاد مرتبه بخواند، و من ضامنم از براى او عافيت را.

و ايضا به سند ديگر منقول است كه : سوره « حمد » را بر دردى هفتاد مرتبه نمى خوانند مگر آن كه آن درد ساكن مى شود.

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : اگر سوره « حمد » را بر ميتى هفتاد مرتبه بخوانند و روح به او برگردد عجب نخواهد بود.

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است كه : هر كه را سوره « حمد » عافيت ندهد، او را هيچ چيز عافيت نمى دهد.

و ايضا منقول است كه حضرت صادق عليه السلام به بعضى از اصحاب خود كه شكايت كرد از تب فرمود: بندهاى پيراهنت را بگشا و سر در گريبان كن و اذان و اقامه بگو، و هفت مرتبه سوره « حمد » را بخوان آن شخص چنان كرد و شفا يافت.

از لب اللباب قطب راوندى از حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله روايت نموده كه ملكى بر آن حضرت نازل شد و گفت به درستى كه خداوند تو را به دو سوره بشارت مى دهد كه قبل از توبه پيامبرى اعطا نفرموده : فاتحة الكتاب و خاتمه هاى سوره بقره ، و از آن حضرت روايت است كه فرمودند: فضل سوره « حمد » مانند فضل حاملين عرش مى باشد كسى كه سوره حمد را بخواند ثواب حاملين عرش الهى به او عطا مى شود. و نيز روايت است كه فرمودند: اگر « فاتحة الكتاب » در يك كفه ميزان قرار گيرد و بقيه قرآن در كفه ديگر، به درستى كه فاتحة الكتاب هفت برابر بر كفه ديگر رجحان دارد.

ختم سوره حمد جهت فتح امور

از روز جمعه هر روزى 41 بار تا چهل و يكروز بخواند بى فاصله ، و اگر فاصله شود بايد از سر گيرد و هر روز بعد از ختم اين دعا را سيزده بار بخواند: « يا مفتح فتح يا مفرج فرج يا مسبب سبب يا ميسر يسر يا مسهل سهل يا متمم تمم و حسبنا الله و نعم الوكيل  »

هر كس اين را با خلوص و تقوى و حضور قلب بجا آرد، از توانگرى بجائى رسد كه ضبط نتواند كرد .

علامه مجلسى قدس سره گويد: بعد از نماز صبح جمعه با غسل بعد از تسبيح فاطمه زهرا عليهاالسلام صد بار بگويد: « الحمد لله رب العالمين على كل حال » و صد صلوات فرستد و با كسى سخن نگويد . مجرب است .

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم تیر ۱۳۸۸ساعت 15:3  توسط حسين شاهد خطيبي  |